FBI - Season 2 (2019) หน่วยสืบสวนเอฟบีไอ ปี 2 [พากษ์ไทย]
FBI - Season 2 (2019) หน่วยสืบสวนเอฟบีไอ ปี 2 [พากษ์ไทย]
0/5 • 6.7 / 10 IMDb
เล่น ซีรี่ย์
เรื่องย่อ

เป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ FBI ที่ต้องปฏิบัติภาระกิจต่างๆ เพื่อป้องกันประเทศจากภัยคุกคามต่างๆ รวมไปถึงการป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

SEASON 1
แนะนำ คุณ
0 บทวิจารณ์
Sign in to your account


OR

Reset Password

สมัครสมาชิก ลงทะเบียน